Propaganda, siyasal teşhir ve ajitasyon sorunu üzerine ön notlar

Yusuf Akdağ Devrimci propaganda, siyasal teşhir ve ajitasyon sorunu, işçi sınıfının (ya da proletaryanın) sermaye egemenliğine ve burjuva devlet iktidarına karşı mücadelesinin en önemli sorunlarından biridir. Devrimi “kitlelerin eseri”, işçi sınıfının toplumsal kurtuluşunu sınıfsal mücadelesinin ürünü ve sonucu olarak gören bilimsel sosyalizm anlayışına sahip bir parti ya da örgüt, sömürülen ve ezilen sınıf ve güçlerin burjuvazinin ideolojik-politik etkisinden çıkmasını ve […]

Açmazlarıyla burjuva muhalefet

Kadir Yalçın Tekellerin egemenliği ve emperyalizm çağında, burjuva muhalefet baştan aşağı açmaz demektir. Temel nedeni şudur ki; birinci seçenekte, burjuva muhalefet ya tekelci burjuvazinin çıkarlarını savunmaya dayalı bir muhalefettir ve bu durumda dört başı mamur bir “majestelerinin muhalefeti”dir. Görece değişik görüntülü başlıca iki örneğinden biri, tahterevallinin iki yanında –kelimenin gerçek anlamıyla da– oturan ve biri diğerinin ardından ülkeyi yönetip yerini […]