Türkiye gençliği, sekülerleşme ve laiklik

Ender Şiar Argın Türkiye gençliğinin eğilimleri, siyasal tercihleri, ideolojik yönelimleri, nitelikleri ya da olmayan özellikleri üzerine tartışmalar son dönemde iyice yaygınlaştı. Türkiye gençliğinin kalabalık nüfusu ve siyaset sahnesi üzerinde şimdilik oylarıyla kodlanan potansiyeli düne göre çok daha fazla dikkate alınıyor. Kuşak analizleri, gençlik sosyolojisi gibi gençlik araştırmalarında yoğunlaşan akademik kürsülerin artması, anket-araştırma şirketlerinin gençlik üzerine kamuoyu araştırmalarını yoğunlaştırması ve medya/iletişim […]

Fabrika Ölçeğinde Dinsel Hegemonyanın İnşası ve Sınırlılıkları: Kayseri Örneği

Ekinsu Devrim Danış[1] Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK Müessesesine ait maden ocağında grizu patlaması nedeni ile 42 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından Erdoğan’ın “kader planına inanmış insanlarız, bunlar her zaman olacaktır…” ifadesi iş cinayetlerinin ardından dolaşıma sokulan “tevekkül”, “kader inancı” ve “sabır” söylemlerinin işçiler üzerinde rıza üretecek şekilde nasıl bir dinsel kuşatmaya yol açtığını yeniden gündeme getirdi. Son dönemde burjuvazi ya da mali sermayenin özellikle […]

Tek Parti Döneminde Laiklik

Ali Yaşar Hiç kuşku yok ki, son yıllarda ülkedeki güncel ideolojik ve politik tartışmalarda, politik kamplaşmalarda laiklik sorunu ilk sıralarda yer almaktadır. Laiklik konusu gündeme geldiğinde hemen hemen her seferinde başka bir yönü gündeme getirilmekte, cumhuriyetin ilk yılları ile bugün arasındaki farklılıklar üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bu durumda da konu sadece laiklikle sınırlı kapsamda kalmamakta, modernleşme, ilerleme, laiklik iç içe tartışılmaktadır. Konu […]

Demokrat Parti’den AKP’ye Laikliğin Jeopolitiği

Nuray Sancar Devletin dinden ayrıldığı, bütün dinlere karşı yansızlığını koruyarak dini kişiyle vicdanı arasındaki bir mesele olarak tanımladığı; örneğin siyasetin ve eğitimin dine referans veremediği bir laiklik uygulaması, tarihi, bağımlılık ilişkileri içinde şekillenmiş bizimki gibi ülkelerde ülkelerde kurucu resmi söylemde bir ideal olsa da gerçek böyle değildir.   Laiklik Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana devletin din ile, iç ve dış koşullara […]

Dinin Toplumsal İşlevi Üzerine Kısa Notlar

Yusuf Akdağ Türkiye’nin son on yıllarında laiklik, şeriat, modernleşme, sekülerleşme, deizm, ateizm, siyasal İslam, Türk-İslam sentezi ve Türk İslamı kavramları etrafında sürdürülen tartışma daha belirgin biçimde aleniyet kazandı. Din eksenli olarak da nitelenebilecek bu tartışmanın iktisadi toplumsal gelişme, kırdan kente nüfus göçündeki muazzam artış, devlet yönetiminin ideolojik, eğitsel, kültürel ve diğer politikaları ve hatta ülkeye dışarıdan milyonlarca sığınmacı-göçmenin ‘akışı’yla bağlı […]

Kemalist Laisizm ve TKP

Mustafa Yalçıner Başında Halifesiyle bir İslam devleti olarak örgütlendiği öncesi bir yana, Cumhuriyetle belirli bir laiklik uygulamasının ardından, dinin istismarı ve siyasallaşması DP ile atağa kalkıp Demirel ve AP’siyle sürdü. 12 Eylül’le ordunun katılımıyla güçlendi, Özal’la tırmandı. Daha 1970’ten başlayarak Erbakan’la istismardan din siyasetine geçildi. AKP dönemindeyse dinin alet olarak kullanılması ve siyasallaşması çığırından çıktı: tarikatların doğrudan ve vakıflar yoluyla […]

Burjuva Laikliğin Doğuşu ve Evrimi

Fulya Alikoç Günümüzde laiklik, sistemin arka planında işlemeye devam ederken ara ara verdiği sorunlarla gündeme gelen bir uygulama gibi. Baş örtüsü, dinî değerler gözetilerek müzik, alkol ve eğlencenin kısıtlanması ya da tümden yasaklanması, her yıl en az bir sübyan mektebinde çocuk istismarı skandalının patlak vermesi, diyanet işleri başkanının fahiş pahalı bir araba satın alması vb. Üstelik bu error verme hali […]