Emperyalist paylaşım mücadelesi ve yeni Osmanlıcılığın açmazı

İhsan Çaralan   21. yüzyılın ilk 20 yılında, emperyalistler arası paylaşım mücadelesinin geliştiği kriz bölgelerinden birisi, hatta birincisi, Akdeniz’in güneyinde Fas’tan başlayıp Afganistan, Pakistan’a kadar uzanan, “geniş” Ortadoğu’ydu. “Genişletilmiş Ortadoğu”nun en sıcak kriz dönemi, AB’nin Irak’ı işgal etmesiyle başlayan, emperyalistlerin ve yerli gericiliklerin IŞİD, El Kaide, HTŞ, ÖSO… gibi cihatçı terörist örgütler üstünden birbiriyle de savaştıkları Suriye iç savaşı oldu. […]

Emperyalizme bağımlılık partileri

Arif Koşar   Türkiye’de emperyalizm ve dolayısıyla anti-emperyalizm son yıllarda geniş kitlelerin gündemine ilginç bir biçimde girdi, giriyor. İlginç olan kısmı, yıllarca emperyalizmle hemhal olmuş, onun çıkarını kendi çıkarı bilmiş, komünizm düşmanlığını ufku bellemiş, bizzat emperyalistlerin desteği ile iktidara gelmiş AKP şahsında, muhafazakar ve sağ cenahın temsilci ve yazarları tarafından gündeme getirilmesidir. Çok sayıda örnekte olduğu gibi, 28 Ekim 2020 […]

Türkiye’nin emperyalizme bağımlılığı ve anti emperyalist mücadele

Yusuf Akdağ   Türkiye’yi “sömürge”, “yarı sömürge”; “Batı ittifakı’nın ön cephe ülkesi”; ABD’nin ve Batılı emperyalistlerin “taşeronu” olarak niteleyen çok sayıda yazar, ‘sol’ siyasetçi, devrimci ve sosyalist örgüt ve parti olmuştur. Türkiye üzerine sosyo-ekonomik analizlerle bağlı olarak yapılan bu niteleme(ler), Türkiye’nin Batılı emperyalist devletlerle ilişkilerini veri almaktadır. Bağımlılık sorununun günümüz kapitalizmi koşullarında “karşılıklı bağımlılığa dönüştüğü”, sermaye hareketi ve uluslararası ticaretin […]

Alt-emperyalizm: kuramsal bir eleştiri

Ender Şiar Argın Deniz Yılmaz   Emperyalizm tartışmalarına dair literatür Marksizm ve uluslararası ilişkiler alanında önemli bir yer tutar. Lenin ve başucu kitabı “Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması” özel bir yere sahiptir. Luxemburg, Buharin’inki gibi “erken dönem kuramları”ndan sadece oluşan azgelişmişliğin teorisini yapan Amin ve Frank gibi teorisyenlerin başı çektiği Bağımlılık Okulu’na, onun geliştirilmiş bir formasyonu olan Wallersteincı Dünya Sistemleri […]

Tahkimat ve dönüşüm zamanı

Ahmet Cengiz   Avrupa’nın en tanınmış tiyatro festivallerinden olan Ruhr Şöleni, bu yılki mottosunu “Ütopya ve Huzursuzluk” olarak açıkladı. Bu mottonun, özellikle de Batılı emperyalist ülkelerin toplumlarının hali hazırdaki halet-i ruhiyesini yansıttığı söylenebilir. Toplumlar bir taraftan huzursuz, güvencesizlik ve gelecek kaygıları artmakta, diğer taraftan ama, sosyal ve ekolojik bir politikanın izlenmesine, salgının acı bir şekilde hissettirdiği kamu yatırımları açığının kapatılmasına, […]

Sanayi ve bankalarda yoğunlaşma ve merkezileşme

Mustafa Yalçıner   Emperyalizm, üzerine çok söz edilip yaygın tartışmalar yürütülen bir olgu. Özellikle 20. yüzyılın başlangıcında tekelci burjuvazinin de sözcüleriyle dahil olduğu tartışmalar tüm dünyaya yayılmıştı. Yine öyle, ancak tartışmalar daha çok karşıtları tarafından yürütülse de, anti-emperyalist bir görüntü vermek işlerine geldiğinde işbirlikçiler ve hatta rakiplerini suçlarken bizzat emperyalistler de katılmaktadır. Lakin artık emperyalizm, dünya halkların gözünde öylesine lanetli […]