Milliyetçi İdeolojilerin Cinsiyetçi Niteliği

Sıla Altun Ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunlar derinleştikçe, bu sorunların baş müsebbiplerinden biri olan siyasal iktidarın “bir kez daha” seçilebilmiş olması açıklanmaya muhtaç olarak değerlendirildi. Bu ihtiyaç “seçmen davranışı” analizlerinde bir siyasal eğilim olarak milliyetçiliği anahtar bir konuma sürükledi. Burjuvazi açısından, pandemi sürecinde yaşanan ve bir buçuk yıl kadar devam eden ekonomik krizin etkileri ve başta Suriye olmakla birlikte genel […]

Ulusallık, Yükselen Milliyetçilik ve Dayanakları

Mustafa Yalçıner   25 Ocak tarihli bir Londra bulvar gazetesi “Ülkenin ihtiyacı Putin’le savaşman” manşetiyle çıktı. Manşet, Büyük Britanya ordusu genelkurmay başkanı “sir” unvanlı general Patrick Sanders’in “uyarı” vurgusuyla aktarılan çağrısını haberleştiriyordu. Genelkurmay Başkanı şüphesiz tüm medyanın gündemindeydi. Britanya ordusunun başı, I. Emperyalist Savaşta Büyük Britanya Savunma Bakanı olarak Rusya’ya Çar II. Nikola ile görüşmeye giderken İskoçya açıklarında bir Alman […]

AKP Döneminde Milliyetçilik: Süreklilik, Konjonktür ve Değişim

Nuray Sancar   18. yüzyılın sonlarından itibaren başlayan 19. yüzyılda yoğunlaşarak devam eden; millet ve milliyetçiliğin tanımı, nasıl ortaya çıktıkları, ikisi arasındaki bağın ne olduğu üzerine yoğun bir tartışma vardır. Bu iki kavramın gündeme gelmesinin toplumsal-tarihsel koşullardaki değişimle, toprak mülkiyetinin ve bu mülkiyet ilişkileri üzerinde kurulu olan hükümranlığın kapitalist gelişim tarafından çoktan beri tehdit edildiği toplumsal-tarihsel koşullarla ilişkisi vardır. Bölünmüş […]