SEÇİMLERE GİDERKEN ‘TEK ADAM REJİMİ’NİN İŞÇİ SİCİLİ

Seyfi Selçuk   Türkiye yeni bir seçim sathı mailine girmiş bulunuyor. Fakat bu seçimin öncellerine göre ayırt edici özelliği “tek partili sistem”den “çok partili sistem”e geçiş yapılan 1946 seçimleri sonrası Cumhuriyet döneminin en kritik seçimi olması. Öyle ki, ortaya çıkacak sonuca bağlı olarak, ya 2018 yılında devreye giren “tek adam yönetimi” ceberut, antidemokratik gerici bir burjuva diktatörlüğünden adım adım ilerlediği […]

ALTILI MASANIN MUTABAKAT METNİ VE KAPİTALİZMİN DİJİTAL RESTORASYONU

Nuray Sancar   Aylar boyunca yuvarlak masa toplantıları yapan Millet İttifakı partilerinin bazıları hem kendi özel seçim bildirgelerini yayınladılar, hem de Ocak sonunda açıkladıkları ortak metinle bu partileri seçime doğru birbirine lehimleyen yönergeyi açıklamış oldular. 30 Ocak 2023 tarihli ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ 6 partinin, üzerinden sessizlikle geçilmiş veya derinleştirilmeden şöyle bir değinilmiş kimi konular hariç, genel olarak uzlaşma noktalarını […]

‘SOSYAL KİMLİK’ ÜZERİNDEN POLİTİKA VE SINIF MÜCADELESİ

Aydın Çubukçu   Özellikle 1990’lı yıllardan başlayarak, toplumsal hareketlerin ve siyasal muhalefetin karakterini “sosyal kimlik” kavramıyla değerlendirmek yaygınlaştı. Bu dönem, SSCB’nin dağılmasına, “küreselleşeme” sürecinin başlatılmasına eşlik etmek üzere, entelektüel çevrelerde postmodern felsefenin de etkili olmaya başladığı bir dönemdi. Kuşkusuz, postmodernizm, neo-liberal politikaların doğuşundan çok önce şekillenmişti. Ne var ki, tarihte pek çok örneği görüldüğü üzere, kimi siyasal-toplumsal gelişmelere bağlı olarak, […]

AKP’NİN 2023 SEÇİM VİZYONU ÜZERİNE

Yusuf Akdağ   Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 yıllık iktidarı döneminde, yığınlarla kurduğu bağın biçimi-niteliği ve hatta kimilerince ifade edildiği üzere “gizi” üzerine onlarca makale yazılmıştır. Şimdi yeni bir seçim söz konusudur ve iktidarını sürdürmede karşılaştığı sorunlar ile “kitle bağları” için araçsallaştırdığı “yerli ve milli hassasiyetler”in, iktidarının devamı için yeterli olup olmayacağı sorusu yeniden gündemdedir. 20 Ocak 2023 günü İstanbul’da Esenyurt […]

SEÇİMLER VE İŞÇİ SINIFININ BAĞIMSIZ POLİTİK TUTUMU

İskender Bayhan “Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birisine gidiyoruz” türünden cümleler kurmadan günlük siyasete ve yakın geleceğe dair bir şey söylenmenin neredeyse mümkün olmadığı günleri yaşıyoruz. Gerçi tek adam yönetimi ve Cumhur İttifakı’nın sözcüleri, yerin üzerine kâr ve rant hırsıyla kurulmuş bir medeniyetin, Pazarcık-Elbistan merkezli yaşanan iki büyük depremle en az 10 kentinin çöküşünün hemen ardından genel bir siyaset yapma-konuşma […]

GENEL OY VE SEÇİM

Mustafa Yalçıner   Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine yaklaşıyoruz. Bu seçimler için Erdoğan 14 Mayıs tarihini dillendirmişti. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da ülke en az iki yıldır seçim sürecindeydi ve neredeyse her gelişme seçimlerle ilgisi kurularak ele alınıp konuşuluyordu ki, ülkenin güneydoğusundaki on ilinde yıkıcı iki deprem oldu. Seçimin konuşulmadığı on-on beş günün ardından AKP’nin seçimi erteleme girişimlerine […]