ABD’deki gelişmeler ve yaklaşımlar

Ali Yaşar ABD seçimleri ve oyların sayımı süreci, yeni başkanın seçilmesi ve onun görevi devralması döneminde yaşanan olaylar dünya genelinde biraz şaşkınlıkla, bazen korkuyla, çoğu zamanda endişeyle izlenen bir süreç oldu. ABD’de neler oluyordu? Tüm dünyada soğuk savaş döneminde “demokrasinin ve hür dünyanın bekçisi”, duvarlar yıkıldıktan sonra “liberal demokrasi”nin bu “sarsılmaz kalesi”, bir dönemde “yeni dünya düzenini” kurma iddiasındaki bu […]

Yunanistan’da faşizm ve albaylar cuntası

Seyit Aldoğan 1917 Ekim Devrimiyle birlikte sosyalizmin dünya proletaryası ve ezilen halklar nezdinde kazanımlara dönüşen bir süreci başlatması ve ekonomik, politik, askeri, kültürel vb. alanlarda itibar kazanması karşısında, emperyalist-kapitalist sistem, daha saldırgan ve gerici politikalara yöneldi. Bir yandan emperyalist sistemin kendi içindeki çelişkiler ve pazar paylaşım kavgaları, diğer yandan iktidar talep eden proletaryanın mücadelesi bu sürecin niteliğini belirledi. Burjuvazinin sosyalizmden […]