Eylül 2020 – İçindekiler

Kılıçlı hutbeden geriye nakşicilik’ten beriye! – Yusuf Akdağ

İstanbul Sözleşmesi: AKP’nin son karın (kadın) ağrısı – Cevriye Aydın

Pandemi ve eğitimin deregülasyonu: Uzaktan öğretim veya d-diktasyon – Adnan Gümüş

Türkiye gençliğinin güncel durumu ve mücadelesine dair – Ekin Yoldaş Kalı

Friedrich Engels: Proletaryanın hizmetinde bir yaşam – Olcay Geridönmez