Temmuz 2020 – İçindekiler

Kamu ve kamulaştırma tartışmaları… – Kadir Yalçın

Güncel ekonomik gelişmeler üzerine – Cemal Doğan

27 Mayıs ve AKP’nin sahip çıktığı miras – Yusuf Akdağ

Libya’da emperyalist paylaşım mücadelesi ve Türkiye’nin rolü – Y. Yılmaz Karataş

Liberal düzenin çöküşü – Sinan Birdal

ABD eylemlerinin nedenleri, karakteri ve olası sonuçları – Ekim Kılıç