Aylık Arşiv: Temmuz 2020

Kamu ve kamulaştırma tartışmaları… - Kadir Yalçın Güncel ekonomik gelişmeler üzerine - Cemal Doğan 27 Mayıs ve AKP’nin sahip çıktığı miras - Yusuf Akdağ Libya’da emperyalist paylaşım mücadelesi...
Kadir Yalçın Kamusallık ve kamulaştırma sorunu, yalnızca Marksistler ve bu iddiada olanlarla sınırlı olmayan, küçük burjuva devrimcileri ve reformcularıyla hatta bazı özel durumlarda liberal ve neo-liberal olanlarını da kapsayarak burjuvazinin çeşitli eğilimlerine varıncaya kadar...
Cemal Doğan Türkiye, kapitalist dünyanın gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan, orta gelişmişlik düzeyinde, bağımlı bir ülke. Dünya kapitalist ekonomisiyle entegrasyon ve bağımlılık ilişkileri son otuz, özellikle de AKP hükümetleri dönemi olan son 18...
Y. Yılmaz Karataş 2010 sonu ve 2011 başlarında Tunus ve Mısır’da diktatörlerin devrilmesiyle sonuçlanan ve Arap coğrafyasındaki diğer ülkelere yayılan halk ayaklanmaları, işbirlikçilerini kaybeden emperyalistlerin bu ayaklanmaları, bölgeyi kendi politik eksenlerinde yeniden dizayn etme...
Sinan Birdal ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan kent ayaklanmaları bir kez daha toplumsal hareketlerin siyasete müdahale imkanlarını gösterdi. Sokak protestoları polis şiddetini gündeme taşımakla kalmadı, sömürgeciliğin sembollerinden başlayarak kapitalizme dair bir tartışmayı...
Ekim Kılıç Bu yazı yayınlandığında, 25 Mayıs’ta George Floyd (46) adlı siyah Amerikan vatandaşının Minneapolis polis teşkilatı memuru Derek Chauvin ve beraberindeki üç polisin dolaysız yardımı ve gözetiminde katledilmesinden sonra başlayan halk eylemliliği birinci...

Block title

Emeğin rızası

Burak Bağçeci İşçi sınıfının ekonomik, sosyal ve politik olarak ezilmesinin koşullarını içinde taşıyan kapitalizme neden...