Aylık Arşiv: Mayıs 2020

Salgına karşı mücadeleden sisteme karşı mücadeleye - İhsan Çaralan Salgının öğrettikleri - Hasan Erol Eroğlu Koronovirüs, kapitalizm ve ekosistem - Sedat Başkavak Covid-19 salgını ve “yeni bir dünyaya...
Hasan Erol Eroğlu * Öğrendiklerimiz nelerdir başlığına geçmeden önce bu salgın ile ilgili bir konuyu aydınlatmakta yarar var. Bu salgının mevsimsel grip salgınları ile arasında önemli bir fark mevcut. Mevsimsel grip dediğimiz durumdan belirli...
Sedat Başkavak Dünya bir ekosistem ve milyonlarca canlı ile birlikte yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler Çevre Programı kapsamında 80 ülkeden 2700 bilim insanının katıldığı araştırmada dünyada 8,7 milyon ökaryotik (karmaşık, gelişmiş, zarlı hücre yapılı) canlı türünün,...
Yusuf Akdağ Beyni dışındaki organları felç durumunda olan, ancak uzay fiziği ve evrenin oluşumu üzerine geliştirdiği görüşleri büyük ilgi gören İngiliz bilim insanı Stephan Hawking, 2016’da BBC’ye bir açıklamasında, dünyanın ve insan yaşamının göktaşı...
Ekim Kılıç 2020 yılının Ocak ayının başından bu yana Covid-19 halkların, özellikle de işçi sınıfının yaşamını mahvetmeye devam ediyor. Uluslararası anlamda pandeminin öne çıkan yönü ekonomik ayrıcalıklarına rağmen küçük burjuvazinin bazı kesimlerinin bile benzer...
Ç. Çağan Adıgüzel GİRİŞ İçeriği, sermaye hareketlerinin önündeki engellerin kaldırılması ve işçi sınıfının kazanılmış haklarının tasfiyesi olarak özetlenebilecek neoliberal politikalar dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de uygulanmaya geçti. İşçi sınıfının...
Ekim Kılıç Since the beginning of January 2020, COVID-19, aka Coronavirus, has continued to devastate peoples’ lives, specifically working classes across the world. Internationally, a prominent aspect of the pandemic is that all working...

Block title

Emeğin rızası

Burak Bağçeci İşçi sınıfının ekonomik, sosyal ve politik olarak ezilmesinin koşullarını içinde taşıyan kapitalizme neden...