Aylık Arşiv: Kasım 2019

Açmazlarıyla burjuva muhalefet - Kadir Yalçın ‘Barış’ın bombaları ya da bombaların ‘barış’ı! - Çetin Akdeniz Ortadoğu’da ABD’nin gerileyişi ve Türkiye’nin fırat operasyonu - Ruze Cendeli Çökertilen tarım,...
Kadir Yalçın Tekellerin egemenliği ve emperyalizm çağında, burjuva muhalefet baştan aşağı açmaz demektir. Temel nedeni şudur ki; birinci seçenekte, burjuva muhalefet ya tekelci burjuvazinin çıkarlarını savunmaya dayalı bir muhalefettir ve bu durumda dört başı...
Çetin Akdeniz Son birkaç aylık süreçte yaşanan politik-askeri, ekonomik ve sosyo kültürel gelişmeler sadece ekonomik krizin derinleşerek daha ağır sonuçlar doğurmasına; sadece Suriye topraklarında girişilen “harekâtlar” nedeniyle bölge ve dünya ülkeleri devlet ve halklarının büyük çoğunluğuyla ilişkilerin daha fazla...
Ruze Cendeli Çeviren: Ali Karadaş Dwight David Eisenhower'ın ABD Kongresi’ndeki “Kongre’ye Ortadoğu’daki Durum Üzerine Özel Mesaj” başlıklı söylevinden bu yana 67 yıl geçti. Eisenhower Doktrininin ifadesi olan bu söylev, Ortadoğu'daki İngiliz sömürgelerinde ortaya çıkan boşluğun...
Sedat Başkavak Artan girdi maliyetleri, aracı ve tüccarların fiyat dayatmaları, şirketlerin tarıma el atması ve köylüye verilmeyen desteklerin şirketlere hibe ve kredi olarak verilmesi gibi bir dizi gelişme ile ihracatçı ve sanayici karşısında tek başına ürününü ve...
Yusuf Akdağ Devrimci propaganda, siyasal teşhir ve ajitasyon sorunu, işçi sınıfının (ya da proletaryanın) sermaye egemenliğine ve burjuva devlet iktidarına karşı mücadelesinin en önemli sorunlarından biridir. Devrimi “kitlelerin eseri”, işçi sınıfının toplumsal kurtuluşunu sınıfsal mücadelesinin ürünü ve sonucu...

Block title

Emeğin rızası

Burak Bağçeci İşçi sınıfının ekonomik, sosyal ve politik olarak ezilmesinin koşullarını içinde taşıyan kapitalizme neden...