Endüstri 4.0: Gerçeklik, strateji ve ütopya

Arif Koşar GİRİŞ İlk kez 2011 yılında Almanya’da ortaya atılan Endüstri 4.0 kavramı, başta sermaye çevreleri olmak üzere tüm dünyada hızla kabul gördü. En yaygın tanımına göre imalat süreçlerine dijital teknolojilerin uygulanması, yani internet aracılığıyla makine, ürün ve insanların birbirine bağlanması, tasarımdan lojistiğe kadar tüm sürecin entegre edilmesidir.[1] Ortaya atılışından itibaren kavram o kadar yaygın ve geniş bir kullanım alanı […]

2019 1 Mayısı ışığında işçi hareketi sınıf, bilinç, örgüt

Seyfi Selçuk 2019 1 Mayısı son yılların en kitlesel ve yaygın kutlamalarına sahne oldu. 1 Mayıs kutlaması (gösterileri) yapılmayan il neredeyse yok gibiydi. Alanlara çıkan yüzbinlerce işçi ve emekçi taleplerini haykırdı. Gerek örgütlenme süreçleri, gerek gerçekleşme biçimiyle 1 Mayıs, pek çok açıdan işçi sınıfı hareketi ve sendikal hareketin içinde bulunduğu durumu gösteren bir ayna vazifesi gördü denebilir. Kutlamaların bu ölçekte […]

31 Mart seçimlerinin sosyopolitiği üzerine bazı notlar

Yusuf Akdağ Türkiye, devlet olarak kuruluşunun üzerinden yüzyıla yakın bir zaman geçmesine rağmen, burjuva demokratik hak ve kuralların geçerlilik kazanamadığı ülkeler kategorisinde olmaya devam ediyor. Halk yığınlarının askeri darbelerle, faşist ara rejimlerle, antidemokratik baskı yoğunluklu yönetim biçimleriyle zapturapt altına alınmasıyla karakterize olan bu uzun süreç boyunca, birbirleriyle de iktidar dalaşına giren tüm burjuva ve militarist klikler, “millet iradesini temsil“ ve […]

Adorno ve Horkheimer bağlamında Eleştirel Teorinin eleştirisi

Ender Şiar Argın ‘Eleştirel Kuram’ ya da ‘Eleştirel Toplum Teorisi’, Frankfurt Okulu teorisyenlerinin “kapitalist toplumun ideolojik eleştirisi” olarak tarif ettikleri yorum ve teorilerinin, bu şekilde anılmasını tercih ettikleri isimdir. 1923’te Frankfurt’ta kurulan Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü altında bir araya gelen bir grup teorisyen ve felsefi görüşlerinin yarattığı ekol, bugün Frankfurt Okulu adıyla anılıyor. Kuruluşundan bir asır sonra dahi kendisini Frankfurt Okulu’na […]