Aylık Arşiv: Ekim 2018

Krizin yüklerine karşı mücadele platformu için giriş - Kadir Yalçın CHP ve muhalefet - Aydın Çubukçu Emperyalist çelişkiler derinleşirken: Transatlantik ilişkilerde yarılma - Yücel Özdemir Tarihsel materyalizm üzerine mektuplar - Ender Şiar Argın Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi’nde din sorunu - Hasan Cem Çal Gerçek Winston Churchill * - Çeviren: Hüseyin...
Kadir Yalçın Erdoğan-AKP hükümetinin, üretimdeki tökezlemenin ardından “para”-döviz kriziyle patlak verip gelişmekte olan kriz sürecini açıklamak üzere sarıldığı “Amerika Türkiye’ye ekonomik savaş açtı” içerikli, dünyanın komplolarla döndüğü savının geçersizliği az çok ekonomi bilgisine sahip çok sayıda kişi tarafından ortaya kondu....
Aydın Çubukçu CHP,1950 yılından bu yana, koalisyon hükümetleri içinde yer aldığı birkaç dönem hariç, hep “Ana Muhalefet Partisi” olarak kalmıştır. Parlamentoda bazı dönemler birinci parti olmasına karşın, tek başına iktidar olamamış, bu yüzden “müzmin muhalefet partisi” unvanıylasiyasi literatüre geçmiştir. Alışılagelmiş...
Yücel Özdemir Emperyalist devletler arasındaki çıkar çatışmaları, çelişkiler ve ittifakların yenilenmesi yönündeki süreç hızlanarak derinleşmeye devam ediyor. Bugüne kadar kamplaşmadaki taraflar çoğunlukla, genellenerek “Batı” ve “Doğu” diye tarif ediliyordu. “Batı”dan kastedilen NATO şemsiyesi altında bir araya gelen, geçmişte komünizme karşı...
Ender Şiar Argın Kor Kitap’ın Öner Ünalan çevirisiyle yeniden basımını yaptığı Tarihsel Materyalizm Üzerine Mektuplar, Engels’in ömrünün son döneminde yazdığı mektuplardan oluşan bir derleme eser. Mektupların odak noktası; tarihsel materyalist dünya görüşüne çeşitli kamplardan yapılan saldırılara ya da bu anlayışın...
Hasan Cem Çal “Din, halkın afyonudur.” Hemen ayırdına varılmıştır bu cümlenin; Marx’tan en çok alıntı yapılan cümlelerden biri. Ve genel kanıya göre de Marx’ın din karşıtlığının en açık ve özlü örneği. Hatta, başlı başına Marx’ın dine dair eleştirisinin esas nüvesi....
Richard Seymour Çeviren: Hüseyin Sinan Güler 2000’de İngiltere’deki 1 Mayıs protestoları sırasında, hiçbir şey Britanya kurulu düzenini –basın, politikacılar, saray tarihçileri– Parlamento meydanındaki Winston Churchill heykeline yapılan saygısızlık kadar çileden çıkarmamıştı. Churchill’in ağzının etrafından dökülen vahşi kırmızı kan ve ulusun stoacı...
Dermot Feenan Çeviren: Arif Koşar Neden grevler “grev” diye adlandırılıyor? Cevabı 250 yıl geriye yani işçi sınıfının doğum sancılarına kadar uzanıyor. 250 yıl önce ‘grev’ sözcüğü toplu iş durdurma eylemini tanımlamak üzere ilk defa İngilizce’de kullanıldı. Kömür taşıma işçileri ve denizcilerin...

Block title

Yükseköğrenimin özelleştirilmesi

Burak Bağçeci Eğitim-öğretimi kendi başına toplumsal sorunları çözecek bir güç olarak görme, bu bağlamda toplumu...