Ağustos 2018 – İçindekiler

Demokratik haklar mücadelesi ve halkın devrimci iktidarı sorunuyla bağlı seçim politikası – Yusuf Akdağ

Demokrasi mücadelesinde reformist ve devrimci tutum: Halk iktidarını savunmak – Arif Koşar

Yarım gerçekler – Ahmet Cengiz

24 Haziran seçimlerinin ardından – Kadir Yalçın

Burjuva devletin merkeziyetçi-otoriter biçimi olarak ‘başkanlık sistemi’! – Y. Yılmaz Karataş

Kaza süsü verilen cinayetler – Selçuk Karstarlı

Teknoloji işçileri Pentagon’a karşı * – Çeviri