Aylık Arşiv: Ağustos 2018

Demokratik haklar mücadelesi ve halkın devrimci iktidarı sorunuyla bağlı seçim politikası - Yusuf Akdağ Demokrasi mücadelesinde reformist ve devrimci tutum: Halk iktidarını savunmak - Arif Koşar Yarım gerçekler - Ahmet Cengiz 24 Haziran seçimlerinin ardından - Kadir Yalçın Burjuva devletin merkeziyetçi-otoriter biçimi olarak ‘başkanlık sistemi’! - Y. Yılmaz...
Yusuf Akdağ "Demokratik haklar" sorunu, günümüzde, hemen tüm kapitalist ülkelerde ve genel olarak uluslararası alanda sorundur: Sadece tekelci kapitalizm dünyada el atmadık alan bırakmadığı için değil. Sadece pazar ve etki alanları üzerine emperyalist rekabetin kızışmasıyla bağlı siyasal-askeri saldırganlık hız ve...
Arif Koşar 24 Haziran seçimleri ile bir kez daha görüldü ki, Türkiye’de demokratik hak ve özgürlükler için ortak bir mücadele çabası ve duygusu olmakla birlikte, konuya yaklaşımda derin ideolojik ve politik ayrılıklar da vardır. AKP ve tek adam eliyle tekelci sermayenin...
Ahmet Cengiz Son seçim sonuçlarıyla birlikte artık resmen de içinde bulunduğumuz "Yeni Türkiye"nin kısa vadedeki en can alıcı sorunu, patlak verme emareleri giderek artan ekonomik krizin, ne gibi politik sonuçlar doğuracağıdır. Sadece genel tarihsel tecrübeler değil, Türkiye’nin son 20 yıllık özgün...
Kadir Yalçın 24 Haziran Seçimleri arkasında pek çok tartışma bırakarak; tabii ki önemsiz olmayan –üstelik yasallaştırılmış– küçümsenmeyecek miktardaki hilelerin de rol oynadığı, bir güne sığdırılmış birkaç mitingde atılan “nabza göre şerbet” nutuklarıyla, burjuva partileri arasındaki, çoğu incir çekirdeğini doldurmayan çekişmelerin...
Y. Yılmaz Karataş Türkiye’de önce “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı altında başkanlık sistemine geçilmesi için dayatılan 16 Nisan 2017 referandumu ve ardından 24 Haziran 2018 seçimleri ile ilgili şaibe ve tartışmalar devam etse de artık kendisine ‘başkan’ denilmesini isteyen Erdoğan’ın yemin...
Selçuk Karstarlı Soma Katliamı ceza davası Temmuz ayında karara bağlandı ve verilen karar Türkiye tarihinin en büyük iş cinayetinin tekrar hatırlanması ve tartışılmasına neden oldu. Gerek şirketin asıl sahibi Alp Gürkan’ın ceza almaması, ceza alanların ise taksirle ölüme sebep olmak...
Google çalışanı ile röportaj / Ben Tarnoff Çeviren: Arif Koşar Google çalışanları, şirketlerinin Pentagon’la yaptığı Maven Projesi sözleşmesinin iptal edilmesi için aylardır bir kampanya düzenlemektedir. Proje, insansız hava aracı saldırıları için hedef tespitini geliştiren bir programı içeriyor. Yaklaşık 5 bin Google...

Block title

Emeğin rızası

Burak Bağçeci İşçi sınıfının ekonomik, sosyal ve politik olarak ezilmesinin koşullarını içinde taşıyan kapitalizme neden...