Temmuz 2018 – İçindekiler

Tekeller, emperyalizm ve demokrasi sorunu – Kadir Yalçın

Mantık ve Diyalektik’in eleştirisi üzerine – Aydın Çubukçu

Marx, tarih ve Osmanlı toplumu – Taner Timur

Çatışan çıkarlar ve üç ‘zirve’! – Yusuf Akdağ

Kore Yarımadası’na gelemeyen barış – Cengiz Mahir 

Ortadoğu’ya hakim olmak için kapitalizmin stratejileri, anayasa ve mali politikalar üzerine bir deneme – Ruze Cendeli

Naksa: İsrail 1967’de tüm Filistin’i nasıl işgal etti?* – Zena Tahhan

Komünist Enternasyonal’de faşizmin tahlili – Can Deniz Eraldemir