Ortadoğu’da yeni değişim ve dönüşümler

Ali Karataş Geçtiğimiz Mayıs ayında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da önümüzdeki süreçte devam eden çatışmalarda dengeleri değiştirme özelliğine sahip, halklar nezdinde yeni gelişmelerin habercisi sayılabilecek önemli dönüşümlerin yaşandığı kritik bir dönemi geride bıraktık. Hemen başta belirtelim her ne kadar her gelişmenin kendi iç dinamiği mevcut olsa da Ortadoğu’daki her gelişme sonuçları bakımından daha önce olmadığı kadar birbirini etkiler hale gelmiştir. Trump […]

Makineler ve işçiler; dünyayı robotlar mı yönetecek? – 2

Yusuf Akdağ Makinenin önceki üretim aletlerinden farkı, “tek bir aleti kullanan işçi yerine, çok sayıda benzer aletleri çalıştıran ve gücünün biçimi ne olursa olsun tek bir devindirici güç tarafından devindirilen bir makine”nin geçmesidir.[1] Marx’ın deyişiyle bununla kaydedilen henüz yalnızca “makineli üretimin basit bir öğesi”nin ortaya çıkmasıdır. Basit üretim aletlerinin “insanın el aracı olmaktan çıkıp da bir mekanik aygıtın, bir makinenin […]

Marx ve yabancılaşma: Hegelyan temalar üzerine yazılar

Arif Koşar Marx’ın yabancılaşma kuramı, kimileri için onun erken yazılarında ele alınan, ancak daha sonra vazgeçilmiş bir tema olarak görülür. Marx, yabancılaşma üzerine görüşlerini esasen 1844 yılında Hegel ve Feuerbach’tan esinlenerek yazdığı el yazmalarında geliştirmişti. Daha sonra çeşitli eserlerinde yabancılaşma kavramına pek rastlanmadığı da doğrudur. Ancak buna rağmen yabancılaşma kuramı Marx’ın çalışmalarında Kapital’in meta fetişizmi bölümünde olduğu gibi kimi zaman […]

50. yılında dünyanın 68’i ve Türkiye’nin özgünlüğü

Kadir Yalçın ‘68, etkisini dünya ölçüsünde hissettiren yakın zamanların devrimci dönemidir. Sonra Fransa ve Brezilya’da, Türkiye ve Burkino Faso ya da Tunus’la Mısır’da devrimci dönem oluşup oluşmadığı tartışması bir yana, lokal ayağa kalkışlar yaşansa bile, -Arap ülkeleriyle sınırlı kalmasına karşın birbirini tetikleyen Arap ayalanmaları dışta tutulursa- işçi, gençlik ya da sömürülen yığınların hareketi ülke sınırlarını aşamayıp sınırlı kalmış, dünyayı etkisi […]

Marksizmin uluslararası ilişkilere katkısı: Ulusların kaderlerini tayin hakkı*

Hüseyin Sinan Güler Ekin Deniz Hoş İsmail Furkan Narlı Ulus, uluslararası ve uluslarüstü kavramlarının gerek akademide gerekse de yazılı ve görsel basında sıkça tartışıldığı tarihsel bir dönemde söz konusu bu kavramların teorik derinlikleri ile politik karşılıklarının bir arada yeniden tartışılmasına ihtiyaç duyuluyor. Çalışmamız da bu amaç doğrultusunda yapılmakta ve ulusal hareketlerin tekrar gündeme geldiği bu dönemde makalemiz Marksizmin ulusal soruna […]