Aylık Arşiv: Mayıs 2018

Marx ve diyalektik yöntem - Aydın Çubukçu  Marx’ın güncelliği - Yusuf Akdağ Yabancılaşma teorisi ya da marksizmin doğuşu - Nuray Sancar Marx’ın sınıf kavrayışı, temel çizgileri ve güncelliği - Arif Koşar Marx ve doğanın diyalektiği - Kaan Kangal Marx ve İnsan - Ahmet Cengiz  Marksist kaynaklardan ‘cinsiyete’ bakmak:...
Nuray Sancar yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren Avrupa kıtasının iki büyük ülkesi, Fransa ve İngiltere’de yardım ve dayanışma dernekleri etrafında örgütlenmeye başlayan, birikmiş talepleri için bildirgeler yayınlayan, illegal sendikal örgütler kurmaya çalışan, irili ufaklı grevlerden Chartistler’in yaptığı gibi kent meydanlarına...
Arif Koşar GİRİŞ Marksist düşüncede toplumun sınıflar temelinde analizi büyük bir önem taşır. Sınıfların bu önceliği ve önemi, hem toplumun bilimsel analizinin sonucu hem de çıkış noktasıdır. Sınıfları bütünlüklü olarak ele alıp tartışmamış olsa da Marx’ın sınıfların genel çerçevesini güçlü bir...
Kaan Kangal Diyalektiğin sadece toplumsal bir kategori mi olduğu yoksa doğayı da mı kapsadığı sorusu Marksist literatüründe neredeyse bir asır boyunca tartışılmış klasik bir polemik konusudur. Bir dizi düşünüre göre Marksizmin doğa ve doğa bilimler görüşü sadece Engels tarafından formüle...
Sevda Karaca Marksist birikim cinsiyetçiliği ve kadınların ezilen cinsiyet olma sorununu sınıf sömürüsü bağlamı içinde analiz eder. Marksizmin kadınların ezilmişliği sorununa bakışı, aslında Marksist yöntemin topluma ve toplumsal değişime yaklaşımıyla ilişkilidir. Kadınlar üzerindeki tahakkümün sınıflı toplumların üretim ilişkilerinden kaynaklandığını ve...
Ercüment Akdeniz Yeryüzünün lanetlenmişleri, ayağa kalkın! Açlığa mahkum edilenler, ayağa kalkın! Akıl, kraterinin içinde gümbürdüyor, Son püskürmesidir bu. Geçmişe sünger çekelim Köleleştirilmiş kitle, ayağa kalk, ayağa kalk! Dünya, temelinden değişecek Hiçbir şey olmayan bizler, her şey olalım! Son kavgadır bu Bir araya gelelim, ve yarın Enternasyonal Bütün insanlık olacak. Enternasyonal marşının orijinal...

Block title

Emeğin rızası

Burak Bağçeci İşçi sınıfının ekonomik, sosyal ve politik olarak ezilmesinin koşullarını içinde taşıyan kapitalizme neden...