Aylık Arşiv: Mart 2018

‘Yerli ve milli’ düzmece ÖSO - Kadir Yalçın Suriye’de emperyalist paylaşım ve Afrin operasyonu - Y. Yılmaz Karataş Aylardan mart günlerden barış, demokrasi, eşitlik - İhsan Çaralan OHAL ve Afrin arasında 8 Mart’a giderken kadınların gündemi - Cevriye Aydın Metal sözleşmesi: Koşullar, zorluklar ve bazı sonuçlar - Çetin...
Kadir Yalçın ÖSO adını son birkaç yıldır fazlasıyla duyuyoruz. Ancak bu ad ilk 2011’de kullanılmaya başlanmıştı. “Arap Baharı”nın dalgaları Suriye’ye ulaşmış, bu ülkenin halkı da neo-liberal sürece adım atılmasının oluşturduğu tepkilerin yanı sıra en başta özgürlük talebiyle güçlü gösterilerle ve kitlesel...
Y. Yılmaz Karataş Irak’ta olduğu gibi Suriye’de de IŞİD sonrası dönemin en görünür sonucu başını Rusya ve ABD’nin çektiği paylaşım mücadelesinin belirgin hale gelmesi oldu. Suriye’de egemenlik mücadelesi yürüten güçlerin doğrudan karşı karşıya gelmemesi nedeniyle uzunca bir süre ‘vekâlet savaşı’...
İhsan Çaralan Mart ayı bizim iklim kuşağımızda bulunan ülkeler için baharın başlangıcı, doğanın uyanış ayıdır. Aylar, günler, yıllar astronomik takvimde, dünyanın güneş etrafında ve kendi etrafındaki dönüşleriyle bağlantılı olarak, insanların kendi ihtiyaçlarına göre oluşturdukları zaman dilimleridir. Yani günleri, ayları, mevsimleri...
Cevriye Aydın TSK’nın Afrin Harekâtı, yaşadığı sıkışmışlığı aşma yolunda AKP iktidarına içeride bir nefes aldırmış gibi görünüyor. Bu vesileyle ulusal duyguları ayağa kaldıran hamasi milliyetçilik ve şehitliği kutsayan bilcümle dini klişeler, birlikte bir Afrin dayanağına dönüştürüldü. OHAL koşulları altında KHK’larla temel...
Çetin Akdeniz Metal işçilerinin yeni toplusözleşme döneminde ileri sürdükleri talepleri, taleplerinin kabul edilmesi için başvurdukları eylemler ve ardı sıra imzalanan toplusözleşmenin kapsamında yer alan ‘iyileştirmeler’in çerçevesiyle bu toplusözleşmenin işçiler tarafından değerlendirilişi; işçi hareketinin geneli açısından olduğu kadar, 2015 yılındaki direnişleriyle,...
Onur Bakır GİRİŞ Bu yazıda önce Türkiye’de kamuda, kamu işçiliğinin nasıl tasfiye edildiğini ve taşeronlaştırmanın nasıl büyüdüğünü ele alacak, ardından da taşeronlaştırmanın nasıl bir seyir izlediğini masaya yatıracağız. Taşeron işçilere kadro vaadinin gündeme gelmesinin toplumsal ve siyasi dinamiklerini inceledikten sonra, 24...
  Yusuf Akdağ KAPİTALİZMİN "YIKILMASI" TARİHLENEBİLİR Mİ? Raymond Aron, "kapitalizmin yıkımı ve çelişkisiz bir toplumun ortaya çıkışı"nın kaçınılmazlığından sözedip gerçekleşme biçimi ve zamanının önceden bilinemeyeceği görüşünün "düşünce için doyurucu" olmadığını belirterek bu görüşü belirsizlikle niteler ve "Tarihi belli olmayan ve belirtilmeyen bir...

Block title

Emeğin rızası

Burak Bağçeci İşçi sınıfının ekonomik, sosyal ve politik olarak ezilmesinin koşullarını içinde taşıyan kapitalizme neden...