Aylık Arşiv: Şubat 2018

Sahte antiemperyalizm ve ardına gizlenmiş şovenizm - Ali Yaşar ‘Yerli ve milli’ nedir, kim millidir? - Kadir Yalçın  Slattery ve Aron’un görüşleri üzerine – 3 - Yusuf Akdağ Danimarka’da devrimci bir alternatifin olanakları * - Danimarka İşçileri Komünist Partisi Sovyet biliminin 30 yılı...
Kadir Yalçın Temel bir tanımlayıcı olarak “yerli ve milli” sıfatı, R.T. Erdoğan’la birlikte vazgeçilmezlik kazandı. Olur olmaz her yerde kullanılan bu sıfat, Erdoğan ve uygulamalarının neredeyse alameti farikası oldu. Eskiden de “vatan-millet” vurgusu yapılmaz ve milliyetçilik hem de şovenizm düzeyine...
Ali Yaşar Önceleri İşçi Partisi (İP) idiler, sonra Vatan Partisi oldular. Genel Başkanları ise değişmedi. Doğu Perinçek her iki partinin de genel başkanı oldu. Politik çizgileri de hep aynı kaldı. Değişen sadece olayların gelişimi sonucu, sahip oldukları çizgiyi daha belirgin...
  Yusuf Akdağ ‘KAPİTALİZMİN KENDİNİ ORTADAN KALDIRMASI’ SÖYLEMİ NEYİ İFADE EDER? Marx’ın kapitalizm analizi üzerine irdelemesinde, kapitalizmin temel karakteristik özelliklerini muğlaklaştırıcı kavram ve ilişkilendirmeleriyle dikkat çeken Profesör Aron, Marx’ın kuramını içeriği ve ‘mantığı’ açısından da farklı gösterecek yorumlara baş vurur. Bu türden...
Danimarka İşçileri Komünist Partisi Danimarka, işçilerin sosyal ve siyasal kazanımlarının sürekli saldırı altında olduğu, Avrupa Birliği’nin ve çeşitli burjuva hükümetlerin neoliberal politikalarının son birkaç on yıldır uygulandığı, oldukça değişken bir siyasal ve sosyal dönemden geçiyor. Danimarka’ya ve Kuzey ülkelerine...
Sergey Ivanovich Vavilov Sovyet iktidarının ilk on yılı, siyasi olarak muzaffer olan devrimin, ülke içindeki ve dışındaki düşmanlarına karşı silahlarla savunulması gereken bir dönemle başladı. Sonra, ilk dünya savaşının ve iç savaşın bir sonucu olarak yıkılmış olan ulusal ekonominin yeniden...

Block title

Emeğin rızası

Burak Bağçeci İşçi sınıfının ekonomik, sosyal ve politik olarak ezilmesinin koşullarını içinde taşıyan kapitalizme neden...