ABD-İsrail ittifakının bölgeye nizam verme stratejisinde yeni adım: Kudüs hamlesi!

İhsan Çaralan Binlerce yıldan beri, tek tanrılı dinlerin merkezi olan Kudüs, Mısır ve Roma İmparatorluğu döneminde de dinsel ve siyasal çekişmelerin önemli bir merkeziydi. Ama Kudüs sorunu; Kudüs’ün Müslümanların eline geçmesinden sonra, kıtalar arası, “Hıristiyan-Yahudi medeniyeti ile İslam medeniyeti”, “doğu ve batı medeniyetleri sorunu” olarak büyüdü. Bu yüzden Kudüs denince; Müslümanların aklına, “İslam’ın ilk Kıblesi” olan kutsal mekan, ve Mescidi […]

Slattery ve Aron’un görüşleri üzerine – 2

  Yusuf Akdağ Kapitalizmin karanlıklarını aydınlatan Kapital’in 150. yılı dolayımıyla YÜZEYSEL YAKLAŞIMLAR VE ‘BELİRSİZLEŞTİRİLEN’LER! a-)Ekonomi-siyaset; altyapı-üstyapı ilişkilerinde Aron Aron, “tarihin ekonomik yorumunun bütün temel düşün­celeri”nin Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’nın (EPEK) Önsöz’ünde verilibulunduğunu; sınıf kavramı ve sınıf mücadelesi anlayışının ise Önsöz’de açıkça yer almasa da bu genel anlayışın içine yerleştirilebilir olduğunu belirtiyor. Daha sonra bu tarih görüşünde devrimlerin tarihsel zorunluluk […]

Seçime yatırılan ekonomi ve olası sonuçları

Bülent Falakaoğlu Hükümetin ekonomik hamlelerine bakınca havada bir seçim kokusu var! Bazı ‘riskleri’ büyütmeyi de göze alarak ekonomik büyümeye gaz verilmesi… İstihdamı teşvik adında sermaye yönelik teşviklerin çoğalması… Cumhurbaşkanının adeta emirle ekonomiyi düzeltme tutumu… ‘Milli istihdam seferberliği’ rüzgarların estirilmesi vs… Bunların tümü ‘seçim var’ dedirtecek cinsten gelişmeler. Seçim sonuçlarının ekonomiyle ilişkisini ortaya koyan araştırmalar şu üç ekonomik göstergenin seçimler açısından […]

Prekarya bildirgesi

Arif Koşar Guy Standing’in Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf kitabı prekaryayı sınıf araştırmalarının gündemine sokup yeni bir tartışmayı açtıktan sonra yazdığı Prekarya Bildirgesi: Hakların Kısılmasından Yurttaşlığa kitabı Eylül ayında Türkçe olarak yayınlandı. Standing, Prekarya Bildirgesi’ni bir önceki kitabında formüle ettiği ve ayrıntılı bir biçimde açıkladığı prekarya kavramına yönelik eleştiri ve önerileri dikkate alarak yazdı. Yazar, ayrıca güvencesiz çalışanlardan teşekkül ettiğini düşündüğü […]

Ekim devrimi ve edebiyat

Tahir Şilkan “…Edebiyat, proletaryanın genel davasından bağımsız, bireysel bir girişim olamaz. Edebiyat genel proletarya davasının parçası olmalıdır.”[1] Marksist düşünce, sanat ve edebiyat üzerine bilimsel ve felsefi görüşlerini ortaya koyarak, dünyanın sanatsal olarak özümlenişinin, sanatsal kültürün toplumsal yaşamda, toplumsal gelişmede ve toplumun dönüştürülmesinde taşıdığı gerçek önemi anlamaya, yorumlamaya çalışmıştır. Marx ve Engels’in sanat üzerine yazdıkları, kuramlarının bütünüyle tam bir uyumluluk gösterir. […]

Uluslararası durum üzerine*

1- KAPİTALİST DÜNYA EKONOMİSİ VE GELİŞME EĞİLİMİ CIPOML’nin uluslararası duruma ilişkin son materyallerinde, dünya kapitalist ekonomisinin büyüme hızındaki düşüşe, süreç olarak dalgalı, sektörler ve ülkeler arasındaki ilişki bakımından dengesiz gelişme sürecine, istikrarsızlığı derinleştiren etkenlere dikkat çekiliyordu. Üretimin kapitalist dünya pazarından daha hızlı büyümesi, dünya ölçeğinde yeni bir krize yol açacak düzeye çıkmamasına karşın, toplam üretimin artış hızında sert düşüşleri gündeme […]

Ekim Devrimi’nin 100. yıldönümü*

Sevgili yoldaşlar, değerli dostlar, Öncelikle, Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı –CİPOML– adına, konferansımızın kurucu üyelerinden Fransa İşçileri Komünist Partisi –PCOF’e–, Ekim Devrimi’nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenledikleri bu uluslararası etkinliğe daveti için teşekkür etmek isteriz. Bu vesileyle; PCOF MK’ni, tüm üye ve sempatizanlarını, büyük bir emek harcayarak özenle hazırlanmış olan bu zengin ve başarılı etkinlikleri dolayısıyla ayrıca kutlamak isteriz… Sevgili […]

Sovyet biliminin 30 yılı – 1

Sergey Ivanovich Vavilov* Ekim 1917’de Rusya’da nihayet baş gösteren fırtına, geçmişe bir çizgi çekti ve tamamıyla yeni bir hayat başlattı. Bilim muzaffer devrimin sağlamlaştırılması ve yeni devletin ilerlemesi için vazgeçilmez bir unsurdu. Kitlelerin eğitim düzeyi yükseltilmeliydi; geçmişten kalma yarı-okuryazarlık gecikmeden yok edilmeliydi. Ve cehaletin sonunu getirmek için ilk gereklilik okullardı; her çeşit okul -ilkokul, ortaokul ve daha yüksek eğitim. Pedagojik […]