Aylık Arşiv: Ocak 2018

ABD-İsrail ittifakının bölgeye nizam verme stratejisinde yeni adım: Kudüs hamlesi! - İhsan Çaralan Slattery ve Aron’un görüşleri üzerine – 2 - Yusuf Akdağ Seçime yatırılan ekonomi ve olası sonuçları - Bülent Falakaoğlu Prekarya bildirgesi - Arif Koşar Ekim devrimi ve edebiyat - Tahir Şilkan Uluslararası durum üzerine*...
İhsan Çaralan Binlerce yıldan beri, tek tanrılı dinlerin merkezi olan Kudüs, Mısır ve Roma İmparatorluğu döneminde de dinsel ve siyasal çekişmelerin önemli bir merkeziydi. Ama Kudüs sorunu; Kudüs’ün Müslümanların eline geçmesinden sonra, kıtalar arası, “Hıristiyan-Yahudi medeniyeti ile İslam medeniyeti”, “doğu ve...
  Yusuf Akdağ Kapitalizmin karanlıklarını aydınlatan Kapital’in 150. yılı dolayımıyla YÜZEYSEL YAKLAŞIMLAR VE ‘BELİRSİZLEŞTİRİLEN’LER! a-)Ekonomi-siyaset; altyapı-üstyapı ilişkilerinde Aron Aron, “tarihin ekonomik yorumunun bütün temel düşün­celeri”nin Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’nın (EPEK) Önsöz’ünde verilibulunduğunu; sınıf kavramı ve sınıf mücadelesi anlayışının ise Önsöz’de açıkça...
Bülent Falakaoğlu Hükümetin ekonomik hamlelerine bakınca havada bir seçim kokusu var! Bazı ‘riskleri’ büyütmeyi de göze alarak ekonomik büyümeye gaz verilmesi... İstihdamı teşvik adında sermaye yönelik teşviklerin çoğalması... Cumhurbaşkanının adeta emirle ekonomiyi düzeltme tutumu... ‘Milli istihdam seferberliği’ rüzgarların estirilmesi vs... Bunların...
Arif Koşar Guy Standing’in Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf kitabı prekaryayı sınıf araştırmalarının gündemine sokup yeni bir tartışmayı açtıktan sonra yazdığı Prekarya Bildirgesi: Hakların Kısılmasından Yurttaşlığa kitabı Eylül ayında Türkçe olarak yayınlandı. Standing, Prekarya Bildirgesi’ni bir önceki kitabında formüle ettiği ve...
Tahir Şilkan “...Edebiyat, proletaryanın genel davasından bağımsız, bireysel bir girişim olamaz. Edebiyat genel proletarya davasının parçası olmalıdır.” Marksist düşünce, sanat ve edebiyat üzerine bilimsel ve felsefi görüşlerini ortaya koyarak, dünyanın sanatsal olarak özümlenişinin, sanatsal kültürün toplumsal yaşamda, toplumsal gelişmede ve toplumun...
1- KAPİTALİST DÜNYA EKONOMİSİ VE GELİŞME EĞİLİMİ CIPOML’nin uluslararası duruma ilişkin son materyallerinde, dünya kapitalist ekonomisinin büyüme hızındaki düşüşe, süreç olarak dalgalı, sektörler ve ülkeler arasındaki ilişki bakımından dengesiz gelişme sürecine, istikrarsızlığı derinleştiren etkenlere dikkat çekiliyordu. Üretimin kapitalist dünya pazarından...
Sevgili yoldaşlar, değerli dostlar, Öncelikle, Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı –CİPOML– adına, konferansımızın kurucu üyelerinden Fransa İşçileri Komünist Partisi –PCOF’e–, Ekim Devrimi’nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenledikleri bu uluslararası etkinliğe daveti için teşekkür etmek isteriz. Bu vesileyle; PCOF MK’ni, tüm...
Sergey Ivanovich Vavilov Ekim 1917'de Rusya'da nihayet baş gösteren fırtına, geçmişe bir çizgi çekti ve tamamıyla yeni bir hayat başlattı. Bilim muzaffer devrimin sağlamlaştırılması ve yeni devletin ilerlemesi için vazgeçilmez bir unsurdu. Kitlelerin eğitim düzeyi yükseltilmeliydi; geçmişten kalma yarı-okuryazarlık gecikmeden yok...

Block title

Emeğin rızası

Burak Bağçeci İşçi sınıfının ekonomik, sosyal ve politik olarak ezilmesinin koşullarını içinde taşıyan kapitalizme neden...