Yerel seçimlere giderken

İhsan Çaralan 24 Haziran seçiminin hemen arkasından başlayarak yerel seçimler, siyasi gündemin üst sıralarına çıktı. Yapılmasına henüz dört ay olmasına rağmen gündem derinleşerek yerel seçimler ekseninde belirlenmeye çalışılıyor. Çünkü 24 Haziran seçimlerinin hemen sonrasından beri sürüp giden tartışmalar gösterdi ki, yerel seçimlerde Cumhur İttifakının kaybetmesi, 24 Haziran seçiminin sonuçlarını ve meşruiyetini tartışmaya açacak gelişmeleri tetikleyecek mahiyettedir. 24 Haziran seçimlerinin OHAL […]

Emperyalist ve ulusal güçler ve savaşlar

Kadir Yalçın 11 Kasım, emperyalist bir paylaşım savaşı olan I. Büyük Savaş’ın sonunu ilan eden ateşkes anlaşmasının 100. yılı. Onlarca ulustan milyonlarca işçi ve emekçinin canına mal olarak dünyayı kana boğan bu savaşı başlatanlarla onlara katılan yenilerinin emperyalist şefleri Paris’te toplanarak sözde barışa olan düşkünlüklerini kanıtlamaya çalıştılar. Mağlup ve galipleriyle savaşın tarafları sanki savaşı kendileri çıkarmamış gibiydiler. Sanki görünüşte barışçıl […]

Paris’te güç gösterisi

Yusuf Akdağ Emperyalizm çağının ilk büyük savaşının (1. Emperyalist Paylaşım Savaşı ya da Birinci Dünya Savaşı) sona ermesinin ve bu savaşın bitiminde düzenlenen “Paris Barış Konferansı”nın 100. yılına (11 Kasım 2018) denk getirilerek Paris’te düzenlenen “Paris Barış Forumu”, emperyalist güçlerle işbirlikçilerini temsil eden politikacıların “barış” üzerine ikiyüzlü açıklamalarına sahne oldu. Fransız emperyalizmi adına EmmanuelMacron’un çağrısıyla Paris’te bir araya gelen emperyalist […]

Brezilya’da İşçi Partisi’nin neoliberalizmi ve Bolsonaro’nun zaferi

Hüseyin Sinan Güler Irkçı JairBolsonaro’nun devlet başkanı seçilmesi ile birlikte gözler Brezilya’ya çevrildi. Bolsonaro’nun seçilmesi üzerine çokça makale kaleme alınsa da söz konusu makaleler ırkçı bir adayın, yüzölçümü olarak en büyük Latin Amerika ülkesine neden ve nasıl başkan olduğuna değil Bolsonaro’nun kişiliğine ve siyasi yönelimlerine odaklanmış durumda. Bolsonaro’nun kişiliği ve siyasi yönelimleri incelenmeye değer olsa da sadece buna odaklanmak, 2008 […]

Hükümetin ekonomik hedefleri ve 2019 bütçesi

Erkan Aydoğanoğlu Kapitalist üretim ilişkileri içinde devletin ve onun yürütme organı olan iktidarın temel işlevi, sermaye birikimi ve istikrarının sorunsuz olarak devam etmesini sağlamaktır. Kapitalist devlet, sermaye birikiminin istikrarını sağlamak için halktan toplanan kaynakların yeniden dağılımını düzenleme ve etkileme yeteneğine sahip olan en güçlü otoritedir. Kapitalist devletin, elde ettiği gelirler ve yaptığı harcamalar yoluyla ekonomik ve toplumsal yapıya müdahalesi,başta merkezi […]

Tarımda tekellerin egemenliğinin yeni aracı: Tohum

Sedat Başkavak Türkiye tarımının kapitalist dönüşümü, geçimlik üretimden endüstriyel tarıma geçiş ve sermayenin tarımsal süreçlere de girişinin ardından, ticaretin serbestleştirilmesi üzerinden gümrük anlaşmaları, Dünya Ticaret Örgütü uygulamaları; IMF-Dünya Bankası ve AB dayatmalarında somutlanmaktadır. Öncesini bir yana bırakırsak… 1929 Bunalımı sonrası krizin etkilerinden korunmak üzere korumacılığa yönelerek ithalata kotalar koyan ve gümrük duvarlarını yükselten ABD’yi diğer emperyalist ülkeler takip etti. 2. […]

Kasım Devrimi’nin 100. yıldönümü

CIPOML Avrupa Partileri* Alman işçilerinin ve devrimcilerinin 1918 Kasım Devrimi, işçi sınıfı ve sosyalizmin, sömürünün, sömüren ve sömürülen ilişkisinin ortadan kaldırılacağı bir toplum ve gelecek kurma idealinin gerçekleştirilmesinde,uluslararası işçi sınıfının destansı mücadeleleri arasındadır. 1914’ten beri süren barbar emperyalist savaşı, açlık ve yoksulluğu protesto edip başka bir sosyal sistem kurarak buna son verme arzusuyla devrim çağrısı Kiel’den yükselmişti. Birçok yerde işçi […]

Çartist hareketin liderliğinde sınıfsal mücadele

Reg Groves* Çeviren: Hilal Adaşlık Aylık İşçi Dergisi’nin Ocak sayısında yayımlanan Chartism ve Günümüz: Reformizm Yanılması makalesinde[2] Chartizm’in[3] gerilemesinin sebepleriyle ilgili bir açıklama yer alıyordu. “Ana sebep” diyordu “Chartizm’i yaratan gerçek, koşullara bakılarak bulunabilir.” Özellikle, 1830’lar ve 40’lardaki ekonomik krizin devamında üretim ve ticaretin genişlemesi, proletarya ve kapitalistler arasındaki antagonizmayı zayıflatmıştır.[4] Ancak bu değerlendirme, Chartizm’in düşüşünü belirleyen koşulların daha nitelikli […]

Küreselleşme ‘ütopyası’ndan ‘ticaret savaşları’ dünyasına

İhsan Çaralan ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül 2018 günü BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Küreselleşme doktrinini reddediyoruz” diyerek, “küreselleşme”nin çöktüğünü ilan ederken, 1990’ların başında ilan edilen bir dönemin sonunu olduğu kadar “Ticaret savaşları”nın öne çıkacağını resmen ilan etmiş oldu. “Küreselleşme” ilan edilebilen, bir ya da birkaç ülke tarafından, bunlar isterse kapitalizmin patronu ülkeler olsun, çöktü denildiğinde çöken bir şey […]

‘Yol’ yazarlarının dayanaksız iddiaları üzerine

Yusuf Akdağ Yol dergisinin Ağustos ayında çıkan ilk sayısında “24 Haziran’ın Öncesi Sonrası ya da Öncesi de Sonrası da Haziran” başlıklı, Emek Partisi’nin seçim taktiği ve ittifaklar politikası üzerine “eleştiri”leri de içeren imzasız bir seçim değerlendirme yazısı yayımlandı. Zorlama varsayımlarla hazırlanan bu “eleştiri” yazısı, kaynak gösterebileceği EMEP’e ait herhangi bildiri, açıklama veya makale türünden bir belgeye dayanmıyor. Kurgulanmış tahminleri ya […]