Ekim 2017 – İçindekiler

Boğayı boynuzundan… – Nuray Sancar

100. yılında Ekim Devrimi üzerine düşünmek* – Taner Timur

Ekim Devrimi bir darbe miydi?*

Eğitimde ortaçağ karanlığı ve laik, bilimsel eğitim mücadelesi – İhsan Çaralan

Kürdistan referandumu ve Türkiye’nin Kürt açmazı – Çetin Akdeniz

Proletarya diktatörlüğü ve Demokratik Modernite-1 – Kadir Yalçın

Kapital’in yazılma tarihi – Deniz Uztopal