Boğayı boynuzundan…

Nuray Sancar “‘Temmuz günlerinden sonra Kerenski Hükümetinin beni onurlandırdığı son derece dikkatli özen sayesinde, yasadışı gizliliğe geçmek zorunda kaldım. Bizi saklayanlar elbette işçilerdi. Petrograd’ın uzak bir işçi varoşunda, küçük bir işçi konutunda sofra kuruldu. Evin kadını ekmek getirdi. Evin erkeği şöyle dedi: ‘Bak ne güzel ekmek. ‘Onlar’ şimdi bize kötü ekmek vermeyi elbette göze alamıyorlar. Artık Petrograd’da iyi ekmek verilebileceğini […]

100. yılında Ekim Devrimi üzerine düşünmek

Taner Timur* Bugünkü Rusya 1989-1990 yıllarında Chicago okulunun baş iktisatçılarının özelleştirme teşebbüsleriyle adeta karşı devrime dönüştürdükleri bir süreci yaşıyor. Putin de bazı alanlarda başarılı olmasına rağmen Ekim Devrimi’nin 100. yılında ne yapacağını şaşırmış durumda. Ekim Devrimi’ni anmak. Ama anmak biraz yetersiz kalıyor; ancak anmak düşünmeyi davet ediyor, özellikle ders çıkarmayı davet ediyor. Bu devrimin bize iki planda ders verecek nitelikte […]

Ekim Devrimi bir darbe miydi?*

Mevcut iktidarı deviren her toplumsal devrim, eski egemen sınıflar tarafından karalanmıştır. Mesela Kuzey Amerikalı sömürge halklarının Bağımsızlık Savaşı’nda (1775-1783) yaşanan bu olmuştur: Gericiler Amerika halkını Britanya Anayasası’na “küstahça saldırmakla”, hukuku ezmekle ve İngilizleri köleleştirmek istemekle suçlamıştır. 18. yüzyıl Fransa’sındaki burjuva devrimi esnasında da aynı şey yaşanmıştır. Bu devrim, kapsamlı bir karalama kampanyasının başlatılmasına neden olmuştur. Edmund Burke’ün 1790 yılında yayımlanan […]

Eğitimde ortaçağ karanlığı ve laik, bilimsel eğitim mücadelesi

İhsan Çaralan Türkiye’de eğitim tartışması, birkaç yılda bir hemen her bakan değiştiğinde değiştirilen sınav-müfredat ve örgütleniş sistemi yap-bozlarıyla eğitim çağındaki çocuk ve gençlerle ailelerini bezdiren en eski ve en “istikrarlı” süren tartışmalarından birisidir. Çünkü, “eğitim alanı sınıflar mücadelesinin en keskin ve en somut sürdüğü alanlardan birisi” olarak, ülkemizde özellikle son yıllarda çok boyutlu olarak siyasetin de gündeminin üst sıralarında olan […]

Kürdistan referandumu ve Türkiye’nin Kürt açmazı

Yusuf Akdağ 25 Eylül 2017’de yapılacağını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin açıkladığı “Bağımsızlık Referandumu”, Kürtlerin kendi aralarında ortaya çıkanlar da dahil olmak üzere çok taraflı ve yönlü tartışmaların konusu olmayı sürdürüyor. “Bağımsızlık Referandumu”nun yapılması ve bağımsızlık yönünde sonucun çıkmasının Kürtlerin bulundukları ülkelerde aynı doğrultuda eğilim göstermelerini teşvik edeceğini düşünen Türkiye ve İran yönetimleri bundandır ki tehdit dolu açıklamaları […]

Proletarya diktatörlüğü ve Demokratik Modernite-1

Kadir Yalçın Her kötülüğün altında yattığı ve Aydınlanmacı “kalıp”tan kurtulamadıkları için Sovyetler Birliği kadar bilimsel sosyalizmi de çöküşe götürdüğü, dolayısıyla “yanlışların anası” olarak, Marx ve Marksizm’in temel hatası olduğu iddia edilen devlet öğretisinin hayata geçirilmesi olan proletarya diktatörlüğü sorununa geldik. Bu kez tersten, Demokratik Modernite (DM) ve yazarlarının siyasal “toplumsal” amaçlarından, hedeflerinin ne olduğundan başlayalım. Bir DM yazarı şunları yazıyor: […]

Kapital’in yazılma tarihi

Deniz Uztopal Ekim Devrimi’nin 100. yılının kutlandığı 2017, aynı sırada, bilimsel sosyalizmin kurucusu Kapital’in 1. Cildi’nin yayınlanışının 150. yılına denk geliyor. Kapital ilk kez 14 Ekim 1867’de basılmış ve kapitalizmin işleyiş yasalarını tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur. 4 ciltten oluşan eserinin el yazmaları bitmiş olmasına karşın, yoksulluk ve hastalıklarla uğraştığı kadar pratik mücadeleye de katılmakta olan Karl Marx, sadece birinci cildini […]