Aylık Arşiv: Temmuz 2017

Demokratik Modernite ve devlet – 2 - Kadir Yalçın 100. yıl dönümü vesilesiyle Ekim Devrimi ve Bolşevik Parti: İhtimalden gerçeğe-1 - Nuray Sancar İşçi sınıfı ve politik mücadele - Aydın Çubukçu Britanya genel seçimleri ve emekçilerin tepkisi - Cengiz Kaynar Antik Yunan dünyasında sınıf mücadelesi üzerine notlar -...
Kadir Yalçın KAPİTALİZM VE DEVLET “ELEŞTİRİSİ”NİN İÇİ BOŞ Demokratik Modernite dergisini yüzeysel olarak okuyanlar, dergiye adını veren ve “insani kutsiyetler”le, “toplumun öz zihni değerleri” ve “ahlaki gelenekler”in korunması olarak tanımlanan “demokratik modernite”nin “kapitalist modernite”nin alternatifi varsayılarak önerilmesine ve devletin “bütün kötülüklerin...
Nuray Sancar PROLETARYAYI SINIF OLARAK OLUŞTURMAK 1848’de başlayıp kıtanın önemlice bir bölümünü saran, feodal düzenin iktisadi ve siyasal dayanaklarını yıkıp ulusal sınırlar içindeki iç pazarı bütünleştirmeyi amaçlayan uluslaşma hareketlerinin tamamlanmamış görevleri için de ebelik yapan 1. Paylaşım Savaşı dört büyük imparatorluğu...
Aydın Çubukçu Engels işçi sınıfının temel mücadele biçimlerini sınıflandırırken, ekonomik, ideolojik ve siyasal mücadele biçimlerini sayar. Lenin, bunlar arasında siyasal mücadeleyi temel mücadele biçimi olarak vurgular. Komünist Manifesto, “her sınıf mücadelesi, siyasal bir mücadeledir” önermesini ileri sürer ve bu özelliği...
Cengiz Kaynar Geride bıraktığımız Nisan ayı ortalarında başbakan Theresa May’in ansızın ilan ettiği 8 Haziran erken genel seçimleri, ülke içinde ve dışında yürüttüğü sermaye siyasetini daha da ilerden sürdürmek üzere daha geniş kamuoyu desteği hedefleyen Muhafazakar Parti hükümetinin, seçimlerden en...
Arif Koşar Günümüz modern dünyasında hala geçerli olan birçok kavramın üretildiği, felsefe ve bilimlerin doğduğu, akıl ile akli-olmayanın ayrıldığı Antik Yunan dünyası, üzerine çöken büyük köleci ağırlığa rağmen insanlığın en aydınlık dönemlerinden birisi olmuştur. Bu elbette çelişkili bir aydınlıktır. Savaşların...
Ongün Gürsu Friedrich Engels’in Anti-Dühring’i, kitabın sunuşunu yapan E. Botigelli tarafından Marksizmin özünün ilk sistematik açıklaması olarak ifade edilmiştir. Anti-Dühring’in Marksist külliyat içerisinde ve Engels’in çalışmalarında tuttuğu özel yerin bir nedeni de elbette budur. Marksist felsefenin temel ilkeleri bu kitapta...
Ekim Kılıç Emperyalistlerin uluslararası sahnede pay kapma yarışının hızlandığı, işçi sınıfı ve emekçi halklar mücadelesinin yer yer farklı biçimlerde yükseldiği veya bunun işaretlerini gösterdiği yılların içersindeyiz. Böylesi bir süreçte irili ufaklı komünist gruplar da baş verip işçi sınıfı iktidarına giden...

Block title