Aylık Arşiv: Mayıs 2017

Yeni bir mücadele döneminin eşiğinde - İhsan Çaralan Aydınlar ve toplumsal muhalefet - Aydın Çubukçu IŞİD sonrası Irak’ın paylaşımı: Kerkük sorunu ve bağımsızlık referandumu - Y. Yılmaz Karadaş Modern sınıf kavramı ve Marx - Arif Koşar İtalya’da faşizm ve kadınlar-1 - Fulya Alikoç Hizbullah ve işçiler* - Joseph Daher Otomatik fabrika* -...
İhsan Çaralan Ülkeyi “tek parti tek adam yönetimi”ne sürükleme amaçlı olarak düzenlenen anayasa değişikliği referandumu 16 Nisan 2017 günü yapıldı. YSK’dan yapılan açıklamaya göre, Referandum’da, oylamaya katılanların yüzde 51.36’sı evet, yüzde 48.64’ü hayır dedi. Ancak değişikliğin Meclis’ten geçiş sürecinden başlayarak yapılan usulsüzlükler,...
Aydın Çubukçu Marksizm-Leninizm bakımından aydın toplumsal kategorisi, tarihte oynadıkları rol ve işçi hareketi ile ilişkileri bakımından her zaman önem taşımıştır. Yine bu iki özellik açısından, dünya sosyalist hareketi ve Türkiye solu için her zaman tartışılan bir “aydın sorunu” da olmuştur. Tarihsel...
Y. Yılmaz Karadaş 2011’de başlayan Suriye Savaşı’ndan en dolaysız etkilenen ülkenin Irak olduğu biliniyor. Çünkü Suriye savaşı, Irak’ta ABD’nin 2003’te kurduğu sisteme rağmen bir türlü çözülemeyen mezhepsel (Şii-Sünni) ve etnik (Arap-Kürt-Türkmen) sorunları tetikleyen ve derinleştiren bir rol oynadı. Bu dönemde, ABD...
Arif Koşar Karl Marx, henüz, politik ekonomi çalışmalarını derinlemesine geliştirmediği, ancak zihninde bunun ögelerini inşa ettiği bir dönemde, dostu Joseph Weydemeyer’e yazdığı 5 Mart 1852 tarihli bir mektupta şunları söylüyordu: “Bana gelince, modern toplumdaki sınıfların varlığını ya da aralarındaki mücadeleyi keşfetme...
Fulya Alikoç Mussolini’nin ünlü Ekim 1922’de gerçekleştirdiği Roma Yürüyüşü ile birlikte iktidarı ele geçirmesinin ardından yaklaşık bir-bir buçuk ay sonra Komintern 4. Dünya Kongresi, uluslararası faşizme dair şu tezleri onaylamıştı: “Burjuvazinin proletaryaya karşı politik saldırısı, sermayenin ekonomik saldırısıyla yakından bağlantılıdır ve...
Joseph Daher Hizbullah, şöhreti son yıllarda azalsa da, İsrail’e karşı askeri direnişi nedeniyle uzun süre sol kesimden alkış aldı. Pek çok kişi, ilerici yanının bir göstergesi olarak, örgütün sunduğu sosyal hizmetlere de dikkat çekti. Halbuki bu son iddia gerçekliğe uymuyor. Hizbullah,...
Morosov Geniş ve oldukça aydınlık bir fabrika salonunun en sonunda, bir yazı masasının başında bir adam oturuyor. Aslında, büyük bir fabrikanın yönetici müdürünün haberleşme cihazları bile böylesine mütevazi bir masaya sığmaz. Ancak bu masada, büyük bir araba piston fabrikasının üretiminin...

Block title

Emeğin rızası

Burak Bağçeci İşçi sınıfının ekonomik, sosyal ve politik olarak ezilmesinin koşullarını içinde taşıyan kapitalizme neden...