Arif Koşar

Makalenin ilk bölümünde Nicos Poulantzas’ın, dönemin genel eğilimine uygun olarak işçi sınıfını sadece üretken sanayi işçileriyle sınırlayan yaklaşımı, ayrıca üretken ve üretken olmayan emek ayrımı ele alınmıştı. İşçi sınıfının sadece üretken emekle tanımlanmasının keyfi bir tutum olduğu, böylece sınıfların oluşumunda üretim ilişkilerinin etkin rolünün göz ardı edildiği vurgulanmıştı.