Arif Koşar

Nicos Poulantzas postalthusserci geleneğin en önemli temsilcilerinden birisi olduğu gibi, onun siyasal ve kuramsal çizgisi Avrupa solunda Marksizm karşıtlığı ile karakterize edilebilecek bir akımın rotasını yansıtıyor. Sosyalizm ile işçi sınıfı arasındaki bağlantıyı ve üretim ilişkilerinin toplumun politik-ideolojik oluşumları üzerindeki etkisini reddeden, aksine ideoloji ve “söylem”in toplumsal gruplaşma ve hareketleri kurduğunu savunan Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe’nin en önemli temsilcileri olduğu Post-Marksist akımdan bahsediyoruz. Bu akımın belli başlı temalarının tamamına yakını Poulantzas’ta embriyon halinde bulunmaktadır. Ancak, o, hiçbir zaman bu denli ileri gitmedi. Post-Marksizm’in ilk temsilcisi değildi ancak onun son büyük habercisiydi.