2016’dan 2017’ye giderken dünya ve Türkiye

İhsan Çaralan 2017’ye girerken kapitalizmin propagandacıları, 1980’li ve ‘90’lı yıllarda kapitalizmin sosyalizme bile seçenek olduğunu ilan ettikleri, insanlığın son düzeni dedikleri, “küreselleşme” adıyla nitelenen “yeni dünya düzeni”nin sonuna gelindiğini; hatta “sonsuza kadar sürecek” dedikleri “küreselleşme” politikalarının çöktüğünü kabul ettiler. Dahası, eşiğinde bulunulan yeni büyük dünya krizinin sistemi yenilemek için kendileri için bir fırsat olduğunu da şimdiden konuşmaya başladılar. Ve bu […]

‘Quo vadis [1] ’ ya da terörizm çıkış olabilir mi?

  Y. Yılmaz KARATAŞ Kürt ulusal-demokratik mücadelesinin -ve elbette onun bir parçası/bileşeni olduğu ülkedeki demokrasi ve özgürlük mücadelesinin- son 30 yılındaki en kapsamlı saldırıyla karşı karşıya kaldığı günlerden geçiyoruz. Ancak bu dönem, saldırının kapsamıyla tezat bir şekilde saldırının hedefi durumunda bulunan güçlerin -Kürt halkı ve ülkedeki emek-demokrasi güçleri- kitle hareketinin en fazla darbelenip zayıflatıldığı, dolayısıyla bu güçlerin neredeyse sokağa çıkamaz […]

Birlik: Kapsamı ve olanakları

Nuray Sancar Geçen yüzyılın ilk yarısında Avrupa’yı bir kan gölüne çevirerek milyonlarca insanın ölümüne, göç ederek yer değiştirmesine, toplama kamplarında imha edilmesine neden olan Nazizmin yenilgiye uğramasından sonra, dünya emekçilerinin çıkardığı ders “bir daha asla” idi. Bugünle kıyaslandığında epey bir bölümü örgütlü, 1918-1923 yılları arasında Almanya, Avusturya, İtalya, Bulgaristan, Macaristan gibi ülkelerde başarıyla sonuçlanmasa da devrimci ayaklanmalara imza atan, Rusya’daki […]

Ekonomi nereye?

Murat Birdal Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler ya, ekonomide yaşananlar da o misal. Dolar musluğu kısıldıkça, Fed’in para politikası sıkılaştıkça, ABD’de faiz oranları yükseldikçe küresel sermaye hareketleri yön değiştirecek, Türkiye ekonomisinin işi zora girecekti. Önceden de böyle olmuştu. 80’lerin başında, 94’de, 2000’lerin başında… Dahası geçmişe oranla çok daha yüksek seyreden yüksek cari açık oranı, dış borç oranı gibi faktörler bu […]

Castro, Küba Devrimi ve devrim teorisi

Kadir Yalçın Küba Devrimi’nin önderi Fidel Castro’yu geçtiğimiz Kasım ayında kaybettik. Castro, aramızdan 90 yaşında, önderlik ettiği devrim –belirli taviz politikaları bir yana– hala sürerken ayrıldı. Dünya onun adını, ilk kez, 1953’te başını çektiği, kışladaki silahlara el koyma girişimi ile hükümet darbesi karışımı bir eylem olan Moncada Baskını’nın ardından ele geçirilip çıkarıldığı mahkemede yaptığı savunmayla duymuştu. Castro’nun “Tarih Beni Beraat […]

Althusser’in “Yapısalcı Marksizmi” ya da Marksizmin Althusserci bozuşturulması -1

Yusuf Akdağ 1965 yılında yazdığı “Pour Marx” (Marx İçin) adlı kitabı başta olmak üzere, çeşitli eserlerinde dile getirdiği görüşleriyle akademik çevrelerin geniş bir kesimiyle birlikte dönemin Fransız Komünist Partisi içinde, Marksist kurama dair tartışmaların alevlenmesinde ve yaygınlaşmasında rol oynayan başlıca aydınlar arasında yer alan ve 1960 sonrası Fransız “yapısalcı” teorisyenlerin en popüler isimlerinden biri olan Louis Althusser “yeni bir teori […]

Poulantzas’ın sınıf analizinin eleştirisi -1

Arif Koşar Nicos Poulantzas postalthusserci geleneğin en önemli temsilcilerinden birisi olduğu gibi, onun siyasal ve kuramsal çizgisi Avrupa solunda Marksizm karşıtlığı ile karakterize edilebilecek bir akımın rotasını yansıtıyor. Sosyalizm ile işçi sınıfı arasındaki bağlantıyı ve üretim ilişkilerinin toplumun politik-ideolojik oluşumları üzerindeki etkisini reddeden, aksine ideoloji ve “söylem”in toplumsal gruplaşma ve hareketleri kurduğunu savunan Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe’nin en önemli […]