Aylık Arşiv: Ocak 2017

2016’dan 2017’ye giderken dünya ve Türkiye - İhsan Çaralan ‘Qou vadis ’ ya da terörizm çıkış olabilir mi? - Y. Yılmaz Karataş Birlik: Kapsamı ve olanakları - Nuray Sancar Ekonomi nereye? - Murat Birdal Castro, Küba Devrimi ve devrim teorisi - Kadir Yalçın Althusser’in “Yapısalcı Marksizmi” ya da...
İhsan Çaralan 2017’ye girerken kapitalizmin propagandacıları, 1980’li ve ‘90’lı yıllarda kapitalizmin sosyalizme bile seçenek olduğunu ilan ettikleri, insanlığın son düzeni dedikleri, “küreselleşme” adıyla nitelenen “yeni dünya düzeni”nin sonuna gelindiğini; hatta “sonsuza kadar sürecek” dedikleri “küreselleşme” politikalarının çöktüğünü kabul ettiler. Dahası,...
  Y. Yılmaz KARATAŞ Kürt ulusal-demokratik mücadelesinin -ve elbette onun bir parçası/bileşeni olduğu ülkedeki demokrasi ve özgürlük mücadelesinin- son 30 yılındaki en kapsamlı saldırıyla karşı karşıya kaldığı günlerden geçiyoruz. Ancak bu dönem, saldırının kapsamıyla tezat bir şekilde saldırının hedefi durumunda bulunan...
Nuray Sancar Geçen yüzyılın ilk yarısında Avrupa’yı bir kan gölüne çevirerek milyonlarca insanın ölümüne, göç ederek yer değiştirmesine, toplama kamplarında imha edilmesine neden olan Nazizmin yenilgiye uğramasından sonra, dünya emekçilerinin çıkardığı ders “bir daha asla” idi. Bugünle kıyaslandığında epey bir...
Murat Birdal Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler ya, ekonomide yaşananlar da o misal. Dolar musluğu kısıldıkça, Fed’in para politikası sıkılaştıkça, ABD’de faiz oranları yükseldikçe küresel sermaye hareketleri yön değiştirecek, Türkiye ekonomisinin işi zora girecekti. Önceden de böyle olmuştu. 80’lerin başında,...
Kadir Yalçın Küba Devrimi’nin önderi Fidel Castro’yu geçtiğimiz Kasım ayında kaybettik. Castro, aramızdan 90 yaşında, önderlik ettiği devrim –belirli taviz politikaları bir yana– hala sürerken ayrıldı. Dünya onun adını, ilk kez, 1953’te başını çektiği, kışladaki silahlara el koyma girişimi ile hükümet...
Yusuf Akdağ 1965 yılında yazdığı “Pour Marx” (Marx İçin) adlı kitabı başta olmak üzere, çeşitli eserlerinde dile getirdiği görüşleriyle akademik çevrelerin geniş bir kesimiyle birlikte dönemin Fransız Komünist Partisi içinde, Marksist kurama dair tartışmaların alevlenmesinde ve yaygınlaşmasında rol oynayan başlıca...
Arif Koşar Nicos Poulantzas postalthusserci geleneğin en önemli temsilcilerinden birisi olduğu gibi, onun siyasal ve kuramsal çizgisi Avrupa solunda Marksizm karşıtlığı ile karakterize edilebilecek bir akımın rotasını yansıtıyor. Sosyalizm ile işçi sınıfı arasındaki bağlantıyı ve üretim ilişkilerinin toplumun politik-ideolojik oluşumları...

Block title

Emeğin rızası

Burak Bağçeci İşçi sınıfının ekonomik, sosyal ve politik olarak ezilmesinin koşullarını içinde taşıyan kapitalizme neden...