Etiket: Yusuf Akdağ

Yusuf Akdağ Quebec ve Singapur "Zirve"leri, konu içerikleri açısından taşıdıkları bazı farklılıklara karşın, kapitalist emperyalist dünyada belirleyici çıkar çatışmalarının yeni bir dönemini ve yeni biçimlerini işaret etmeleriyle birbirlerinin alanına giren ya da alanında bulunan iki önemli toplantıya ad oldular. Onları...
Yusuf Akdağ Makinenin önceki üretim aletlerinden farkı, “tek bir aleti kullanan işçi yerine, çok sayıda benzer aletleri çalıştıran ve gücünün biçimi ne olursa olsun tek bir devindirici güç tarafından devindirilen bir makine”nin geçmesidir. Marx’ın deyişiyle bununla kaydedilen henüz yalnızca “makineli...
Yusuf Akdağ İki yıldan biraz fazla bir süre önce, bir sermaye gazetesinde, "Dünyanın İlk İnsansız Robot Fabrikası Çin’de Kuruldu” başlığıyla yer alan haberde, Çin’in Dongguan şehrinde kurulu bulunan Changying Hassas Teknolojiler Şirketine ait "insansız fabrika”da, tüm işlerin "bilgisayarlar tarafından kontrol...
  Yusuf Akdağ KAPİTALİZMİN "YIKILMASI" TARİHLENEBİLİR Mİ? Raymond Aron, "kapitalizmin yıkımı ve çelişkisiz bir toplumun ortaya çıkışı"nın kaçınılmazlığından sözedip gerçekleşme biçimi ve zamanının önceden bilinemeyeceği görüşünün "düşünce için doyurucu" olmadığını belirterek bu görüşü belirsizlikle niteler ve "Tarihi belli olmayan ve belirtilmeyen bir...
  Yusuf Akdağ ‘KAPİTALİZMİN KENDİNİ ORTADAN KALDIRMASI’ SÖYLEMİ NEYİ İFADE EDER? Marx’ın kapitalizm analizi üzerine irdelemesinde, kapitalizmin temel karakteristik özelliklerini muğlaklaştırıcı kavram ve ilişkilendirmeleriyle dikkat çeken Profesör Aron, Marx’ın kuramını içeriği ve ‘mantığı’ açısından da farklı gösterecek yorumlara baş vurur. Bu türden...
  Yusuf Akdağ Kapitalizmin karanlıklarını aydınlatan Kapital’in 150. yılı dolayımıyla YÜZEYSEL YAKLAŞIMLAR VE ‘BELİRSİZLEŞTİRİLEN’LER! a-)Ekonomi-siyaset; altyapı-üstyapı ilişkilerinde Aron Aron, “tarihin ekonomik yorumunun bütün temel düşün­celeri”nin Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’nın (EPEK) Önsöz’ünde verilibulunduğunu; sınıf kavramı ve sınıf mücadelesi anlayışının ise Önsöz’de açıkça...
  Yusuf Akdağ Kapitalizmin karanlıklarını aydınlatan Kapital’in 150. yılı dolayımıyla Marx’ın toplum ve tarih görüşünü, burjuvazinin sınıf çıkarları için tehlikeli sayan onlarca yazar ve ideolog tarafından, toplumsal analizin “Marksçı” yöntem ve anlayışına karşı yayımlanan ciltler dolusu kitap bulunuyor. Marx ve Engels’in iktisadi-sosyolojik...
Yusuf Akdağ Irak Kürdistanında yapılan "Bağımsızlık Referandumu” dolayısıyla ve Barzani yönetiminin ABD ile ilişkilerinin işbirlikçi karakteri öne çıkarılarak "sol"dan yapılan açıklamalar, ulusal kaderini tayin hakkı karşısındaki liberalve anarşizan-Trockist anlayışları bir kez daha "gün ışığı"na çıkardı! Irak Kürdistanı ve Barzani yönetimi...
Yusuf Akdağ 25 Eylül 2017’de yapılacağını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin açıkladığı “Bağımsızlık Referandumu”, Kürtlerin kendi aralarında ortaya çıkanlar da dahil olmak üzere çok taraflı ve yönlü tartışmaların konusu olmayı sürdürüyor. “Bağımsızlık Referandumu”nun yapılması ve bağımsızlık yönünde sonucun...
Yusuf Akdağ AKP Genel Başkanı R. Tayyip Erdoğan’ın, iktidarının politikalarına itiraz eden herkesi “ihanet cephesi”nde “bir araya gelmiş” “düşmanlar” kategorisinde değerlendirmesi ilk kez olmuyor. Erdoğan devlet iktidarını ele geçirdiğine “inandığı” günlerden beri kendisi ve partisini destekleyenleri “millet”le eşitleyerek, diğerlerini düşman...