Şubat 2018 – İçindekiler

Sahte antiemperyalizm ve ardına gizlenmiş şovenizm – Ali Yaşar

‘Yerli ve milli’ nedir, kim millidir? – Kadir Yalçın 

Slattery ve Aron’un görüşleri üzerine – 3 – Yusuf Akdağ

Danimarka’da devrimci bir alternatifin olanakları – Danimarka İşçileri Komünist Partisi

Sovyet biliminin 30 yılı – 2 – Sergey Ivanovich Vavilov